Хадгаламжийн тооцоолуур: Сар бүр хүүгээ авах

Эхлэх өдөр Эхлэх дүн Сарын хүү(%) Хугацаа(сар)
Огноо Хоног Олгох хүү Хадгаламж
2021-05-06 0 0 100,000
1 2021-06-06 31 1,528.77 100,000
2 2021-07-06 30 1,479.45 100,000
3 2021-08-06 31 1,528.77 100,000
4 2021-09-06 31 1,528.77 100,000
5 2021-10-06 30 1,479.45 100,000
6 2021-11-06 31 1,528.77 100,000
7 2021-12-06 30 1,479.45 100,000
8 2022-01-06 31 1,528.77 100,000
9 2022-02-06 31 1,528.77 100,000
10 2022-03-06 28 1,380.82 100,000
11 2022-04-06 31 1,528.77 100,000
12 2022-05-06 30 1,479.45 100,000
Нийт 365 18,000.00 118,000.00

Хэрэв та манай компанитай дээрх нөхцөлөөр хамтран ажиллавал
бид танд нийт 18,000 төгрөгийн хүүгийн орлого төлнө.

BANKMN LLC. © 2020