Хугацаатай хадгаламжийн тооцоолуур : Хугацааны эцэст хүү олгох

Эхлэх өдөр Эхлэх дүн Сард нэмэх дүн Сарын хүү(%) Хугацаа(сар)
Огноо Хоног Орлого хийх Бодох хүү Хадгаламж
2020-06-04 0 100,000 0 100,000
1 2020-07-04 30 0 1,479.45 100,000
2 2020-08-04 31 0 1,528.77 100,000
3 2020-09-04 31 0 1,528.77 100,000
4 2020-10-04 30 0 1,479.45 100,000
5 2020-11-04 31 0 1,528.77 100,000
6 2020-12-04 30 0 1,479.45 100,000
7 2021-01-04 31 0 1,528.77 100,000
8 2021-02-04 31 0 1,528.77 100,000
9 2021-03-04 28 0 1,380.82 100,000
10 2021-04-04 31 0 1,528.77 100,000
11 2021-05-04 30 0 1,479.45 100,000
12 2021-06-04 31 0 1,528.77 100,000
Нийт 365 100,000 18,000.00 118,000.00

Хэрэв та манай компанитай дээрх нөхцөлөөр хамтран ажиллавал
бид танд нийт 18,000 төгрөгийн хүүгийн орлого төлнө.

BANKMN LLC. © 2020