Зээлдэгчийн бүртгэл

Бид таны оруулсан мэдээллийг зээлийн судалгаа хийх зорилгоор зөвхөн компани дотоод хэрэгцээнд ашиглана.
Та зөвшөөрч байвал өөрийн мэдээллээ оруулна уу.

Таны овог
Таны нэр
Регистрийн дугаар
Холбоо барих утас
Гэрийн хаяг
Танд хэрэгцээт зээлийн дүн : төгрөг. Хугацаа :
Барьцаа хөрөнгийн мэдээлэл :
Жич : Та автомашин бариьцаалах бол тухайн автомашины үйлдвэрлэсэн он загвар,
орж ирсэн оныг тодорхой бичээрэй.
Барьцаа хөрөнгийн зураг : Зураг 1:
Зураг 2:
Зураг 3:
Ажлын газрын нэр
* Компани нэр эсвэл хувиараа ажил эрхэлдэг бол ямар ажил хийдэг тухай бичнэ үү.
Албан тушаал
* Хувиараа ажил хийхэд бол /хувиараа гэж бичнэ үү/
Орлого : Сарын цалин : төг. Ажилласан жил : жил.
* Дансанд ордог дүнгээр бичнэ үү.
* Тухайн байгууллагад ажилласан жил эсвэл тухайн бизнесийг эрхэлсэн жил.
BANKMN LLC. © 2020